Systeemopstelling

Opstellingenwerk is een wetenschappelijke onderbouwde methode om te kijken naar dingen, mensen, organisaties,… kortom naar alles wat een systeem vormt. Vele varianten zijn mogelijk, h3o2 concentreert zich op organisatie- en familieopstellingen.

Uitgangspunten
Bij ieder systeem hoort een aantal uitgangspunten:
Binding: alle leden moeten een plek hebben, anders gaat het systeem wankelen
Volgorde: ieder heeft zijn eigen plek binnen het systeem
Balans tussen geven en nemen: Ieder hoort verantwoordelijkheid te nemen voor zijn stuk

Organisatie-opstellingen
Bij organisatieopstellingen worden onzichtbare processen binnen een team of organisatie bloot gelegd door een ruimtelijke voorstelling van de organisatie of het ‘systeem’ waarin je je bevindt. Het geeft een ‘dynamisch’ beeld van een bepaalde situatie of probleem binnen een organisatie. Op deze manier kunnen organisatievraagstukken (bv. hoe kunnen we als team effectiever worden) en persoonlijke items (bv. bij conflicten, motivatieproblemen en dergelijke meer) worden opgelost.

Familie-opstellingen
De familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger helpen om inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem. Door je familie op te stellen middels representanten kunnen deze verstrikkingen ontrafeld worden waardoor de energie van de cliënt weer gaat stromen daar waar deze geblokkeerd werd.