HR Scan

Wat is de HR Scan?
De HR scan is een intensieve risico beoordeling van je personeelsorganisatie. Op basis van de HR Scan krijgt je advies voor het efficiƫnter inrichten van je organisatie, het besparen van kosten en het maximaliseren van het menselijk potentieel in je organisatie.
Vaak wordt op basis van deze beoordeling besloten om verder invulling te geven aan het advies. Door het concrete plan van aanpak wat je hiertoe ontvangt, kun je veel stappen zelf ondernemen. Mocht je besluiten hier hulp bij nodig te hebben, dan kunnen wij je hierbij van dienst zijn.

Hoe gaat de Scan in zijn werk?
Voorafgaand aan de scan, hebben we de kennismaking. Hierin nemen we de stappen van de HR-scan door en krijgen jullie een plan van aanpak van de scan in jullie onderneming.
Allereerst krijgt het management van de onderneming een vragenlijst toegestuurd, die we graag vooraf retour gestuurd krijgen om alvast een eerste indruk te vormen. Vervolgens vindt er een interview plaats met de opdrachtgever, indien gewenst met het hele managementteam van de onderneming. Afhankelijk van de informatie die vooraf door de onderneming gedeeld is, duren deze gesprekken 2 tot 4 uur.

Resultaat
Op basis van de verkregen informatie uit de vragenlijst en de gesprekken, geven we concrete aanbevelingen ten aanzien van de huidige HR situatie. Deze aanbevelingen kunnen jullie zelf opvolgen, maar we kunnen jullie er uiteraard ook bij helpen door een Plan van Aanpak op te stellen.

Implementatie van het advies
De implementatie van het advies vindt op verzoek van de ondernemer plaats door onze HR specialisten. Voor een specialistische vraag hebben we een specialist beschikbaar, maar gaat het over meer algemene HR zaken dan zit in ons netwerk ook de geschikte generalist. Voor jou als ondernemer is helder welke kosten aan dit traject verbonden zijn.

Vrijblijvende kennismaking
Mocht je interesse gewekt zijn op basis van bovenstaande kunt je contact opnemen met Bart van Berckel van H3O2 op 06-34188147 of via het mailadres bartvanberckel@h3o2.nl.
Hij staat je graag te woord!