De meeste scholen deugen

Het boek van Rutger Bregman “de meeste mensen deugen” heb ik als zeer inspirerend ervaren. In zijn boek laat hij zien dat wij in onze samenleving geprogrammeerd zijn om van het slechte van mensen uit te gaan. Hij haalt wetenschappelijke bewijzen onderuit die deze overtuiging staven. Als fervent aanhanger van het positieve denken spreekt mij dit bijzonder aan. Met name bij coachklanten die het wereldleed op hun schouders nemen en die mij vertellen dat de samenleving naar de knoppen gaat, wijs ik graag op de positieve dingen die ook in onze samenleving te signaleren zijn.  Van de week had ik een ervaring bij een driegesprek met een coachklant en haar leidinggevende waardoor ik mij realiseerde dat ik mijzelf ook schuldig maak aan een negatieve overtuiging. Mijn coachklant werkt voor een onderwijsinstelling waar ik een vooroordeel over had, namelijk dat het daar één grote puinhoop is. Als ik dit groter maak heb ik het idee dat dit voor de hele onderwijswereld geldt. De stakingen die momenteel weer op til staan zijn natuurlijk een goede katalysator voor deze gedachte. Tijdens het driegesprek liet de leidinggevende van mijn coachklant mij inzien dat er binnen de onderwijsinstelling veel positieve ontwikkelingen gaande zijn. Ze vertelde dat zij binnen de school al verschillende collega’s heeft horen zeggen dat ze hun werk en organisatie als thuiskomen ervaren. Een leven lang leren, flexibele deeltijd en competentiegericht ontwikkelen zijn initiatieven die niet alleen binnen deze school hoogtij vieren, dit geldt voor bijna het hele onderwijsveld. Als ik realistisch ben is er aardig wat aan de hand in het onderwijs en daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten. De sleutel om het tij te keren ligt voor mij in het richten op de positieve ontwikkelingen binnen de sector in plaats van het blijven hangen in oude negatieve overtuigingen dat het allemaal kommer en kwel is. Dit geldt dus ook voor mij: in plaats van het blijven hangen in belemmerende overtuigingen, wil ik mij richten op positieve energiestromen die overal te vinden zijn. Ik wil de leidinggevende van harte bedanken dat ze mijn ogen opende en mijn coachee wens ik toe dat ze een plek binnen of buiten de school vindt die voor haar als thuiskomen voelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *